Es fundá l' any 1971 a la seu de la U.E.C. del barri de Collblanc, com iniciativa d'un grup de pares, familiars i amics, amants de la natura, de les cançons de motxilla i en homenatge al music i poeta Elisard Sala,

La coral Elisard Sala es una secció dins l'entitat. Disposa, per tant,  d'estatuts i junta directiva propis.

president de la coral:

Faustí de Castro

Horari d'assaig:

Tots els dijous, de 21:15 a 23:30 hores

Lloc:

Saló d'actes

 

 

Informació i Inscripcions:

Atenció al soci, dimecres i dijous, de 19 a 20 hores. Srs. Vicenç Adrubau