Informació i Inscripcions:

Atenció al soci, dimecres i dijous, de 19 a 20 hores. Srs. Vicenç Adrubau i Joan Sisó